Instalacja gazowa to element, bez którego utrudnione jest komfortowe korzystanie z domu. Dzięki niej możliwe jest ogrzewanie budynku oraz wody, a także zmniejszenie rachunków za prąd. Profesjonalnie przeprowadzony montaż instalacji gazowej to także gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników. Dowiedz się, bez jakich elementów nie może obejść się instalacja gazowa.

Przygotowanie do montażu instalacji gazowej

Na wstępie warto zaznaczyć, że proces ten powinien być przeprowadzany przez profesjonalistów, dysponujących doświadczeniem, wiedzą i odpowiednim sprzętem. Tylko tak przeprowadzona instalacja, dodatkowo z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, gwarantuje sprawną i bezpieczną pracę. Przed przystąpieniem do montażu instalacji gazowej ważne jest, aby sporządzić dokładny projekt instalacji gazowej, który pomoże w uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia na budowę. Po jego wykonaniu istotne jest także dokonanie próby szczelności całej instalacji, tak aby mieć gwarancję jej bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Elementy niezbędne do montażu instalacji gazowej

Gaz do budynków doprowadzany jest za pomocą sieci niskiego lub średniego ciśnienia. Sieć ta zmienia się w instalację w miejscu, w którym znajduje się kurek gazowy doprowadzający lub blokujący dopływ gazu do danego budynku. Domowa instalacja gazowa nie może się obejść bez elementów, takich jak rury odpowiedzialne za rozprowadzanie gazu o odpowiednim ciśnieniu, a także kształtki, kolanka czy łączki, które pomagają w ustalaniu kierunków ruchu gazu. Trójniki i czwórniki pomogą nam łączyć ze sobą rury, z kolei w celu zmniejszenia średnic rur zastosować należy dwuzłączki. Instalacja gazowa często wymaga także użycia różnego rodzaju łączników adaptacyjnych w celu kompensacji różnic rozstawu, reduktorów ciśnienia, filtrów do gazu czy kurków kulowych. Trójniki rewizyjne pozwalają na bieżąco kontrolować stan rur gazowych, niezbędne są także gazomierze oraz szybkozłącza. Wszystkie z tych elementów powinny cechować się najwyższą jakością wykonania.